Afsluiting

De spoorwegovergang Vierpaardjes is weer geopend voor verkeer. De nieuwe onderdoorgang is een stap dichterbij gebracht. Kijk met ons terug en vooruit.

Terugblik op de afsluiting

Wat is er gebeurd?

• De afsluiting begon met het tijdelijk weghalen van een deel van het spoor.

• Toen werden meerdere damwanden en funderingspalen geplaatst.

• Daarna was het tijd om het dak van de onderdoorgang, de zogeheten betonnen spoordekken, op zijn plek te schuiven. De twee spoordekken hebben samen een gewicht van 300 ton en werden met tien meter per uur ingeschoven.

• Vervolgens werd het spoor teruggelegd, boven op de spoordekken.

• Als laatste werden er damwanden geplaatst en is de tijdelijke weg aan de kant van de Vierpaardjes verlengd. Nu de afsluiting voorbij is, kunnen bestemmingsverkeer en hulpdiensten de tijdelijke weg weer gebruiken om het spoor over te steken, tot de onderdoorgang klaar is.

Kijk terug op de werkzaamheden met deze video’s.

Verschillende maatregelen om overlast te beperken

Grootschalige werkzaamheden midden in een stad brengen altijd overlast met zich mee. Om die overlast zo veel mogelijk te beperken voor de omgeving, namen we verschillende maatregelen:

• 130 huishoudens kregen vervangend verblijf aangeboden voor het eerste weekend met 24-uurswerkzaamheden. In dat weekend zou voor hen de overlast dusdanig groot zijn. Verschillende huishoudens hebben hier gebruikt van gemaakt. Preventieve beveiliging zorgde ervoor dat bewoners in dat weekend met een gerust hart hun huis konden verlaten. Lees hier het nieuwsbericht dat we deelden over het vervangend verblijf.

• De tijdelijke geluidswal, in de vorm van containers, werd tijdens de afsluiting met enkele containers verlengd. Nu de afsluiting is afgelopen, zijn die extra containers weer weggehaald. Het grootste deel van de geluidswal blijft staan tot alle werkzaamheden zijn afgerond.

• In verband met het sluipverkeer via de Onderste Molenweg en Bovenste Molenweg zijn extra verkeersmaatregelen ingezet, zoals drempels en bebording.

De verwachtte overlast tijdens het eerste weekend van de 24-uurswerkzaamheden viel achteraf mee voor de meeste omwonenden. Echter beperkte de overlast zich niet tot dat eerste weekend. Op andere momenten was deze zeker niet mals. In nauw contact met buurtbewoners hebben gemeente Venlo en ProRail zich ingezet om die overlast zo goed mogelijk te beperken en te zoeken naar oplossingen.

Heeft u mogelijke gevolgschade in uw woning geconstateerd? Meld dit zo snel mogelijk. Dan kan het beste worden achterhaald of de oorzaak van de schade te maken heeft met het project. Schade melden kan door een e-mail te sturen naar vierpaardjes@venlo.nl. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden en indien mogelijk foto’s van de schade toe te voegen in de bijlage.

Vooruitblik op de werkzaamheden na de afsluiting

Tijdens de afsluiting is er extra werkruimte gecreëerd voor de aannemer. Het komende jaar bouwen ze veilig verder aan de onderdoorgang, terwijl de spoorwegovergang Vierpaardjes openblijft voor bestemmingsverkeer.

• De laatste damwanden worden geplaatst aan beide zijden van het spoor.

• Die damwanden worden stevig vastgezet met ankerpalen en strengankers. Zo kan de bouwkuip (waar de onderdoorgang in gebouwd wordt) ontgraven worden en blijven de damwanden op hun plek staan. Ook na de realisatie van de onderdoorgang.

• Vervolgens wordt in het gebied tussen de damwanden, de onderdoorgang ontgraven.

• Dan start de aannemer echt met de bouw van de onderdoorgang. Stap voor stap wordt het beton gestort en wordt de onderdoorgang steeds zichtbaarder.

Kijkerstribune blijft langer staan

Wegens succes verlengd! De kijkerstribune blijft langer staan, zodat u op een veilige manier de werkzaamheden kunt blijven volgen. Het is namelijk een bijzondere operatie die we uitvoeren bij de Vierpaardjes. De tribune op de voormalige rotonde aan de Broekestraat/Guliksebaan is te voet of met de fiets te bereiken via de Broekestraat.

Lees hier meer informatie over de kijkerstribune.

Vader met dochter op de schouders kijken samen naar de werkzaamheden vanaf de kijkerstribune.

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met