Planning

In deze planning staat ons projectspoor met hierop de belangrijkste mijlpalen van het project.

2021 stond in het teken van voorbereidende werkzaamheden en een aantal onderzoeken, zoals bodemonderzoek en het in kaart brengen van de ligging van kabels en leidingen. Rond de zomer van 2021 droeg de gemeente Venlo het dossier over aan ProRail, zodat ProRail het spoordeel verder kon uitwerken. In 2022 zijn twee aannemers gekozen die het werk gaan uitvoeren.

Na jaren voorbereiding ging in oktober 2023 de schopt écht in de grond. De aannemers startten toen met de bouw van de onderdoorgang. Die werkzaamheden duren tot eind 2025, dan kunnen de eerste auto’s, fietsers en voetgangers gebruik maken van de onderdoorgang.

Werkzaamheden brengen altijd hinder met zich mee, zeker als ze op een druk punt midden in de stad plaatsvinden. Dit proberen we zoveel mogelijk te beperken door de werkzaamheden slim te plannen. Zo kan de spoorwegovergang zo veel mogelijk openblijven en hoeft deze maar enkele keren kort afgesloten te worden. De eerste keer dat de spoorwegovergang afgesloten is voor verkeer was van 4 oktober tot en met 20 oktober 2023. De tweede keer is van 11 april tot en met 17 mei 2024.

Klik op de afbeelding om de planning te vergroten.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met