Planning

In deze planning staat ons projectspoor met hierop de belangrijkste mijlpalen van het project.

2021 staat voor Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes in het teken van voorbereidende werkzaamheden. In de volgende maanden vinden nog een aantal onderzoeken plaats zoals bodemonderzoek en het in kaart brengen van de ligging van kabels en leidingen. Rond de zomer van 2021 draagt de gemeente Venlo het dossier over aan ProRail, zodat ProRail het spoordeel verder kan uitwerken.

In 2022 verwachten we te starten met de aanbesteding, we zetten een uitvraag in de markt om een aannemer te kiezen die het werk gaat uitvoeren. In 2023 gaat de eerste schop in de grond. Eind 2025 kunnen de eerste auto’s, fietsers en voetgangers gebruik maken van de onderdoorgang.

Klik op de afbeelding om de planning te vergroten.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met