Werkzaamheden

Tot de zomer van 2025 bouwt de aannemer aan de onderdoorgang, terwijl de spoorwegovergang Vierpaardjes openblijft voor bestemmingsverkeer via de tijdelijke weg.

Planning werkzaamheden

Tot en met week 25 (week van 17 juni 2024): damwandwerkzaamheden

– De damwanden worden overdag geplaatst. Er wordt eerst ‘voorgeboord’. Dit beperkt de overlast iets, maar zal deze niet voorkomen.
– Omwonenden kunnen tijdens deze werkzaamheden overlast ervaren door geluid en trillingen.

Tot en met half juli 2024: damwanden vastzetten met ankers

– De damwand worden vastgezet met ankers, zodat deze goed op hun plek blijven zitten. Zowel tijdens de uitvoering als in de eindsituatie. Waar damwanden verticaal de grond in gaan, zitten ankers juist weer horizontaal door een damwand heen.
– Deze werkzaamheden zorgen normaal gesproken niet of nauwelijks voor overlast.

Tot en met oktober 2024: ontgraven bouwkuip

– Tussen de damwanden wordt de grond weggegraven om een bouwkuip te maken waar de onderdoorgang in gebouwd wordt.
– Het ontgraven brengt bouwverkeer met zich mee, maar zorgt verder niet voor overlast in de vorm van geluid of trillingen.

Vanaf november 2024: bouwen onderdoorgang

– Na het ontgraven van de bouwkuip wordt stap voor stap het beton gestort. Er wordt gestart met de constructievloer aan de West- en Oostzijde. Daarna worden de wanden van de toeritten gemaakt.

Wanneer de onderdoorgang min of meer klaar is, wordt gestart met de inrichting van het omliggende gebied.

Eind 2025: gehele project afgerond

Schades naar aanleiding van de werkzaamheden

Gevolgschade is nooit volledig te voorkomen. Het is daarom belangrijk dat omwonenden die mogelijke gevolgschade in hun woning zien, dit zo snel mogelijk melden.

Heeft u schade? Stuur dan een e-mail naar vierpaardjes@venlo.nl. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden en indien mogelijk ook foto’s toe te voegen in de bijlage.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met