Schetsontwerpen Onderdoorgang Vierpaardjes

In de hier gepubliceerde schetsontwerpen uit het Ambitiedocument voor Onderdoorgang Vierpaardjes staan enkele overzichtstekeningen met daarop de routes voor gemotoriseerd verkeer, de nieuwe fiets- en voetpaden. Ook ziet u de schetsen over de herkenbare elementen zoals het activiteitenplein, het balkon met zicht op de stad, de doorsteek Broekestraat, de verblijfsplek met speelaanleiding. Op de detailtekeningen (conceptuele verbeelding 1 tot en met 5) zijn een aantal elementen verder uitgelicht.

Deze schetsen voor de inpassing van Onderdoorgang Vierpaardjes zijn gemaakt met de volgende uitgangspunten:
• Behoud van groen-blauwe structuur westzijde Guliksebaan
• Gelijkvloers kruisen fietsstructuur met Amnesty Internationalstraat
• Optimaal aansluiten op stedelijk weefsel
• Concept van een groene Venlose Poort als tegenhanger van de Roermondse Poort
• Bestaande randen/achterkantsituaties optimaal inpassen

Project Vierpaardjes is een samenwerking met