Over Vierpaardjes

Bijna dagelijks is er sprake van opstoppingen en oponthoud rondom de spoorwegovergang die in Venlo bekend staat als ‘de Vierpaardjes’. Deze vormt, samen met de ‘Roermondse Poort’, de enige route om vanuit stadsdeel Venlo-Zuid in het centrum van Venlo te komen, en andersom. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de spoorwegovergang Vierpaardjes aangemerkt als een onveilige spoorwegovergang. Dit omdat er een aantal sporen gekruist moet worden en de overgang intensief gebruikt wordt.

Vele jaren stond de wens voor een onderdoorgang op de plek van de spoorwegovergang Vierpaardjes hoog op de agenda van zowel gemeente als de aan- en omwonenden van de Vierpaardjes. In oktober 2019 werd besloten dat we konden starten met de voorbereidingen om tot realisatie van de onderdoorgang te komen. Op 16 december 2020 is het bestemmingsplan Vierpaardjes vastgesteld en goedgekeurd door de Venlose gemeenteraad.

In de afgelopen maanden zijn al veel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Niet allemaal zichtbaar voor de inwoners van Venlo. Zo is het voorlopig ontwerp van de onderdoorgang en de landschappelijke inrichting van de omgeving verder uitgewerkt. Ook zijn diverse onderzoeken uitgevoerd waarmee in kaart is gebracht wat er in het gebied aanwezig is, zoals archeologie, ecologie, kabels en leidingen, etc. Daarnaast hebben inwoners en belangengroepen in werkgroepen meegedacht, bijvoorbeeld over de landschappelijke inrichting en de bereikbaarheid van de onderdoorgang voor fietsers en mensen met een handicap.

Veiliger, betrouwbaarder en beter bereikbaar. Met deze drie beloftes gaan we samen met ProRail nu aan de slag. Met steun van de Europese Unie, het Rijk en de provincie.

Beter bereikbaar en veiliger Venlo

Oponthoud, opstoppingen en overlast. Dat gaan we oplossen. Een onderdoorgang gaat het centrum met Venlo-Zuid verbinden. Daarmee werken we samen aan een beter bereikbaar en veiliger Venlo, waar fietsers en voetgangers gescheiden van snelverkeer en hulpdiensten door het gebied kunnen reizen. In de plannen hebben we aandacht voor groen en kijken we uiteraard goed naar de leefbaarheid in de directe omgeving.

Veiliger, betrouwbaarder en beter bereikbaar. Met deze drie beloftes gaan we samen met ProRail nu aan de slag. Met steun van de Europese Unie, het Rijk en de provincie.

“De kans op calamiteiten neemt af en daarmee werken we aan een meer betrouwbare en solide dienstregeling.”

Met het verdwijnen van de gelijkvloerse overgang wordt het spoor ook robuuster. Dat wil zeggen dat we gaan zorgen voor een veiligere situatie voor het vervoer van reizigers en goederen.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met