Vervangend verblijf door overlast werkzaamheden
zaterdag 20 april 2024

Tijdens de afsluiting van de spoorwegovergang Vierpaardjes (van 11 april t/m 8 mei 2024) worden verschillende grootschalige werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat overlast voor de omwonenden. In het bijzonder van 11 t/m 23 april, wanneer er 24 uur per dag wordt gewerkt. Dit kunnen we helaas niet voorkomen, maar wel zoveel mogelijk proberen te beperken en extra maatregelen te nemen wanneer dat nodig is.

Ontheffing om 24 uur per dag werkzaamheden uit te voeren

Werkzaamheden mogen standaard worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Om daar vanaf te wijken moet een aannemer een ontheffing aanvragen bij de betreffende gemeente. Dit betekent dat zij op basis van hun werkzaamheden een analyse laten maken van de te verwachten overlast als het gaat om geluid en trillingen. Dit dienen ze, in de vorm van een aanvraag, in bij de gemeente. Op basis hiervan beoordeelt de gemeente de betreffende stukken en vooral de te verwachten overlast. De gemeente heeft hierin drie opties: de aanvraag (1) afwijzen, (2) goedkeuren of (3) goedkeuren onder bepaalde voorwaarden. Dit oordeel van de gemeente heet een maatwerkvoorschift. De gemeente Venlo heeft gekozen voor optie 3 en de werkzaamheden bij de Vierpaardjes goedgekeurd onder bepaalde voorwaarden.

Maatwerkvoorschrift: vervangend verblijf van 13 t/m 15 april 2024

In het geval van deze specifieke werkzaamheden bij de Vierpaardjes ontstaat de grootste overlast op zaterdag 13 april, zondag 14 april en maandag 15 april. De analyse van aannemer Mobilis laat zien dat er voor een aantal woningen sprake zal zijn van meer dan 70 decibel ‘op de gevel’ in de nacht. ‘Op de gevel’ wil in dit geval zeggen: het aantal decibels aan de buitenzijde van de woning. Wat u daar binnen in de woning van merkt, zal per woning verschillen. Dit hangt ook samen met bijvoorbeeld de mate waarin de woning ge├»soleerd is, of de ramen geopend zijn, etc. In het maatschriftvoorschrift heeft gemeente Venlo geoordeeld dat woningen die in de nacht 70 decibel of meer op de gevel zullen ervaren, voor de nacht van 13 op 14 april en de nacht van 14 op 15 april vervangend verblijf aangeboden moeten krijgen.

Hoe wordt dit georganiseerd?

Aannemer Mobilis organiseert het aanbod van de overnachtingen. Door middel van een brief hebben zij contact opgenomen met de bewoners van de betreffende woningen. In deze brief vinden bewoners informatie over hoe ze hier gebruik van kunnen maken.

Om welke woningen gaat het?

In onderstaande afbeelding is te zien om welke woningen het gaat. Is uw woning niet ingekleurd in onderstaand kaartje? Dan blijkt uit de analyse dat de overlast voor uw woning relatief minder hoog zal zijn dan eerdergenoemde norm. De aannemer hoeft u in dat geval geen vervangend verblijf aan te bieden. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake zal zijn van overlast.

Is uw woning ingekleurd op onderstaand kaartje, maar heeft u geen brief ontvangen van aannemer Mobilis? Neem dan contact op met het projectteam van de gemeente door te mailen naar vierpaardjes@venlo.nl.

In het groen zijn de woningen aangeduid die het aanbod van vervangend verblijf ontvangen van aannemer Mobilis.

Klik op de afbeelding om de kaart groter te bekijken.

Extra veiligheidsmaatregelen rondom de woningen

Enkele bewoners hebben zorgen geuit over de veiligheid en het risico op inbraken tijdens de overnachtingen. Deze zorgen nemen wij uiteraard serieus en willen we zo goed mogelijk wegnemen. Op advies van een beveiligingsbedrijf zetten we daarom beveiligers in die tijdens het vervangende verblijf dag en nacht aanwezig zijn. Zes personen zullen in tweetallen rondlopen bij de woningen. Hun focus ligt daarbij op zichtbaarheid en daarmee preventie op inbraken.

Daarnaast zijn de impact van de werkzaamheden, de afsluiting en de maatregelen met de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) besproken, zodat zij goed geïnformeerd en voorbereid zijn.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met