Projectinformatie

Veiliger, betrouwbaarder en beter bereikbaar

Oponthoud, opstoppingen en overlast. Elke dag is het weer raak bij de spoorwegovergang Vierpaardjes. Dat gaan we samen met ProRail oplossen. Met steun van de Europese Unie, het Rijk en de provincie Limburg maken we een onderdoorgang. Daarmee zorgen we voor een beter bereikbaar en veiliger Venlo, waar fietsers en voetgangers gescheiden van snelverkeer en hulpdiensten door het gebied kunnen reizen. In de plannen hebben we aandacht voor groen en kijken we uiteraard goed naar de leefbaarheid in de directe omgeving.

Robuuster spoor

Met het verdwijnen van de gelijkvloerse overgang wordt het spoor minder kwetsbaar. Dat wil zeggen dat we zorgen voor een veiligere situatie voor het vervoer van reizigers en goederen. De kans op noodsituaties neemt af en daarmee werken we aan een betrouwbare dienstregeling.

Realisatie fase

In oktober 2023 startten de eerste grote werkzaamheden. Tot eind 2025 wordt er door de aannemers gewerkt aan de bouw van de onderdoorgang. Tot het moment dat deze klaar is krijgt u te maken met een andere verkeerssituatie. Zo wordt er een tijdelijke weg aangelegd op de plek waar u nu het spoor bij Vierpaardjes oversteekt. Met deze tijdelijke weg hebben de aannemers de ruimte om op een veilige manier te werken én kan bestemmingsverkeer het spoor blijven oversteken.

De komende tijd kunt u overlast ervaren door verkeer, geluid en/of trillingen. Dit kunnen we helaas niet voorkomen, wel proberen we het zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we bijvoorbeeld door de werkzaamheden slim te plannen, zodat de spoorwegovergang zo veel mogelijk open blijft voor verkeer.

Uitleg over vastgesteld bestemmingsplan

Loek Rooden, Beleidsadviseur Juridische Planologie van gemeente Venlo, legt in het kort uit hoe het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes is gemaakt. Het bestemmingsplan is op 16 december 2020 vastgesteld en goedgekeurd door de Venlose gemeenteraad.  U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met