Projectinformatie

Veiliger, betrouwbaarder en beter bereikbaar.

Met deze drie beloftes gaan we samen met ProRail aan de slag op de plek die in Venlo in de volksmond bekend staat als ‘de Vierpaardjes’. Op dit moment komen
hier meerdere verkeersknelpunten samen. Zo veroorzaakt de ongelijkvloerse kruising te vaak voor problemen op het spoor. Met alle gevolgen van dien. Ook in Venlo zelf zorgt de kruising voor de nodige problemen. Hoog tijd om deze knelpunten aan te pakken. Met steun van de Europese Unie, het Rijk en de provincie maken we een onderdoorgang, zodat de Vierpaardjes klaar is voor de toekomst.

Robuuster spoor

Met het verdwijnen van de gelijkvloerse overgang wordt het spoor minder kwetsbaar. Dat wil zeggen dat we zorgen voor een veiligere situatie voor het vervoer van reizigers en goederen. De kans op noodsituaties neemt af en daarmee werken we aan een betrouwbare dienstregeling.

Beter bereikbaar en veiliger Venlo

Oponthoud, opstoppingen en overlast. Elke dag is het weer raak bij de Vierpaardjes. Dat gaan we oplossen. Een onderdoorgang gaat het centrum met Venlo-Zuid verbinden. Daarmee werken we samen aan een beter bereikbaar en veiliger Venlo, waar fietsers en voetgangers gescheiden van snelverkeer en hulpdiensten door het gebied kunnen reizen. In de plannen hebben we aandacht voor groen en kijken we uiteraard goed naar de leefbaarheid in de directe omgeving.

Voorbereidende fase

Op dit moment bereiden we de plannen voor. In 2021 staan diverse metingen en onderzoeken in het gebied gepland. En daarnaast starten we met het leggen en verleggen van kabels, leidingen en riolering. In 2022 volgen werkzaamheden om de bouw van de tunnel in het gebied mogelijk te maken. Naar verwachting gaat in 2023 de schop echt de grond in zodat eind 2025 de eerste auto’s, fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de onderdoorgang. Zo bouwen we samen aan een veiliger en betrouwbaarder spoor en een beter bereikbaar Venlo.

Klankbordgroep en bestemmingsplan

In onderstaande korte films maakt u kennis met Marcel Janssen en Loek Rooden.

Film 1: Marcel is deelnemer aan de klankbordgroep Vierpaardjes. De klankbordgroep bestaat uit bewoners uit het projectgebied en vertegenwoordigers van organisaties uit de gemeente Venlo die met ons willen meedenken over de landschappelijke inrichting van het project Onderdoorgang Vierpaardjes. We overleggen regelmatig met de klankbordgroep.

In Film 2 legt Loek Rooden, Beleidsadviseur Juridische Planologie van gemeente Venlo, in het kort uit hoe het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes is gemaakt. Het bestemmingsplan is op 16 december 2020 vastgesteld en goedgekeurd door de Venlose gemeenteraad.  U kunt het bestemmingsplan inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met