Uit te voeren werkzaamheden tijdens afsluiting
zaterdag 20 april 2024

Er wordt hard gewerkt op de plek van de spoorwegovergang Vierpaardjes. Van donderdag 11 april (05.00 uur) t/m woensdag 8 mei (07.00 uur) 2024 voeren de aannemers grootschalige werkzaamheden uit. Voor de veiligheid van omwonenden, weggebruikers en de aannemers, wordt de spoorwegovergang tijdens deze werkzaamheden gesloten voor al het verkeer. In dit artikel leest u meer informatie over wat er gaat gebeuren.

Voorafgaand aan de afsluiting

Begin 2024 zijn de betondekken die het plafond voor de onderdoorgang vormen op locatie gemaakt. Deze betondekken liggen klaar om tijdens de afsluiting op hun plek geschoven te worden. Klik hier voor meer informatie over maken van de betondekken. Voor we daar mee starten wordt er een nieuw transportriool gelegd door de tuinen van de voormalige Vierpaardjes woningen. Daarnaast wordt er, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan, een tijdelijke geluidswal geplaatst in de vorm van containers. Deze komen ter hoogte van de tuinen van de voormalige Vierpaardjes woningen te staan. De tijdelijke geluidswal wordt twee containers hoog en is bedoeld ter compensatie van het verdwijnen van de geluidsbarrière die er voorheen was in de vorm van de Vierpaardjes woningen. Ter ondersteuning van de containers wordt een fundering aangebracht, die later de fundering vormt voor de tijdelijke weg. In het verlengde van de tijdelijke geluidswal worden voor de duur van de afsluiting meer containers geplaatst. Dit is een extra maatregel die de gemeente inzet om de overlast van de werkzaamheden tijdens de afsluiting te verminderen. Tenslotte worden de verkeersmaatregelen (omleidingsborden etc.) voorbereid en sluiten we de bouwplaats af met bouwhekken ten behoeve van de veiligheid.

Tijdens de afsluiting

Het spoor

Van 13 tot en met 24 april rijden er geen treinen van en naar station Venlo vanuit Duitsland en Roermond. Op de laatste drie dagen (22, 23 en 24 april) kan de Maaslijn al wel weer in gebruik worden genomen, maar over het Duitse spoor rijden nog geen treinen. In deze periode wordt het spoor tijdelijk verwijderd om de betondekken aan te kunnen brengen. Wanneer de betondekken op hun plek liggen, wordt het spoor op de nieuwe betondekken teruggelegd.

Damwanden en boorpalen

De betondekken gaan uiteindelijk het dak van de onderdoorgang vormen. Deze moeten ergens stevig op liggen. Daarom worden er damwanden en funderingspalen/boorpalen aangebracht. Dit doet de aannemer door eerst voor te boren en ze er daarna ‘in te trillen’. Dit is op deze plek met deze ondergrond de meest effectieve werkwijze die ook voor de minste overlast zorgt. De damwanden en funderingspalen/boorpalen zijn ruim twintig meter hoog voordat ze de grond in gaan. Dit zal dan goed te zien zijn, ook van een afstandje.

Inschuiven betondekken

Na het aanbrengen van de benodigde damwanden en funderingspalen/boorpalen, gaan we verder met de voorbereidingen van het inschuiven van de betondekken. Er moet een stuk grond weggegraven worden om de ruimte te creëren voor de dekken. Daarnaast worden zogeheten ‘wapeningskorven’ aangebracht en andere hulpmiddelen om het inschuiven zo gemakkelijk mogelijk te maken. De dekken liggen op een soort glijbaan en worden vervolgens heel langzaam richting het spoor geschoven tot ze op hun plek liggen. Vanwege het enorme gewicht gaat dit erg langzaam.

Terugleggen van het spoor

Wanneer de betondekken op hun plek liggen, brengen we de ballast en het spoor terug. Vervolgens worden het spoor en de bovenleiding afgebouwd. Tenslotte bouwen we de spoordekken af, zodat de treinen weer kunnen rijden.

Damwanden en aanleg tijdelijke weg

Wanneer het spoor weer op zijn plek ligt, worden er opnieuw damwanden aangebracht. Dit gebeurt voornamelijk aan de kant van de Vierpaardjes. Dit wordt gedaan voordat de huidige tijdelijke weg wordt verlengd. Anders wordt deze namelijk weer kapot getrild. Tenslotte leggen we het nieuwe deel van de tijdelijke weg aan. Deze loopt door de achtertuinen van de voormalige Vierpaardjes woningen. Deze zorgt ervoor dat er ook aan deze kant van het spoor werkruimte ontstaat om de komende maanden verder te werken aan de onderdoorgang, terwijl het verkeer gewoon door kan rijden.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met