Verwijderen containers bij Willem van Bommelstraat
vrijdag 21 juni 2024

Op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni zal de Willem van Bommelstraat verminderd bereikbaar zijn i.v.m. het verwijderen van containers. In dit bericht lichten we dit graag toe.

Om welke containers gaat het?

De containers zijn dit voorjaar geplaatst in aanloop naar de damwand-werkzaamheden tijdens en na de afsluiting. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken is deze tijdelijke geluidswal (in de vorm van containers) geplaatst op de plek van de voormalige Vierpaardjes woningen. Het grootste deel van deze geluidswal blijft ook na de afsluiting staan om overlast te beperken (dit staat in het bestemmingsplan). Een kleiner deel dat als extra maatregel is ingezet om de overlast te beperken, wordt nu weer weggehaald. Dit is in verband met het afronden van de damwand-werkzaamheden.

Wat kunt u hiervan merken?

Het gaat om de zestien containers aan de rechterzijde, zie onderstaande foto die gemaakt is tijdens de afsluiting. Deze containers worden verwijderd op maandag 24 juni en dinsdag 25 juni. Hiervoor zal de Willem van Bommelstraat ongeveer vier keer per dag worden afgezet. Het afsluiten duurt iedere keer ongeveer een half uur. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer op die momenten om te leiden via de Van Castiliestraat.

Wat gebeurt er met de overige containers?

De overige containers vormen een tijdelijke geluidswal. Dit is een maatregel die vanuit het bestemmingsplan is opgelegd naar aanleiding van de sloop van de voormalige Vierpaardjes-woningen. De tijdelijke geluidswal zal uiteindelijk worden vervangen door een permanente oplossing in de vorm van een grondwal. Deze zal eind 2025 worden aangelegd.

 

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met