Sloopwerkzaamheden woningen Vierpaardjes
dinsdag 23 juli 2024

Wat is er al uitgevoerd?

De sloopwerkzaamheden zijn in september gestart met het afsluiten van gas, water en elektra en het ecologisch vrijgeven van de woningen. Dat laatste betekent dat er bijvoorbeeld geen vleermuizen meer in de woningen aanwezig zijn. Ook is er een asbestinventarisatie gedaan. Asbest moet eerst verwijderd worden voordat een pand kan worden gesloopt.

Wat gebeurt er in oktober?

  • Week 41: asbestsanering (het verwijderen van asbest). Van deze werkzaamheden zullen omwonenden naar verwachting niet veel zien en weinig overlast ervaren.
  • Week 42: start sloop tuinen incl. bergingen. Dit zal het zicht rondom de woningen flink verbeteren, hiermee verbetert ook de sociale veiligheid. Van deze werkzaamheden kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden.
  • Week 43 : starten met het daadwerkelijk slopen van de woningen tot aan de grond (het maaiveld). Dit duurt in totaal tot eind november.

Hoe ziet het vervolg eruit?

We verwachten dat eind november de huizen zullen zijn gesloopt. Daarna is de aannemer verplicht om de fundering eerst verder te onderzoeken, voordat de funderingen ook gesloopt worden. Dit zal naar verwachting in december gereed zijn. De werkzaamheden zullen overdag plaatsvinden tussen 7.00 uur en 17.00 uur.

Nadat de woningen aan de Vierpaardjes volledig zijn gesloopt, starten in 2024 de voorbereidingen voor de aanleg van een tijdelijke weg en een geluidswerende voorziening.

Allereerst wordt het riool verlegd. Er komt een fundering voor de geluidswerende voorziening en voor de tijdelijke weg. De geluidswerende voorziening wordt gemaakt van containers. In die periode wordt ook de tijdelijke weg aangelegd.

Naar verwachting zijn de tijdelijke weg en geluidswerende voorziening in het tweede kwartaal van 2024 gereed.

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met