Overlast tijdens de werkzaamheden
zaterdag 20 april 2024

Tijdens de afsluiting van 11 april t/m 8 mei 2024 worden er een aantal belangrijke werkzaamheden uitgevoerd voor het project Vierpaardjes. In dit artikel leest u meer informatie over wat er gaat gebeuren. Door de werkzaamheden gaat u overlast ervaren door verkeer, geluid en/of trillingen. Dit kunnen we helaas niet voorkomen. We doen samen met ProRail en de aannemers ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verwachte overlast

• Er wordt overlast verwacht in de vorm van zowel geluid en trillingen als (bouw)verkeer.

• Van 11 t/m 23 april wordt er 24 uur per dag gewerkt en zal de overlast daardoor zowel overdag als in de nacht plaatsvinden.

• Voor ongeveer 130 huishoudens zal de overlast in de nacht van 13 op 14 april en in de nacht van 14 op 15 april dusdanig zijn, dat de gemeente Venlo aannemer Mobilis heeft verplicht om de betreffende bewoners een vervangend verblijf aan te bieden. Meer informatie over het tijdelijke verblijf leest u hier.

• Van 22 t/m 26 april kunt u overdag meer overlast ervaren. In deze periode worden namelijk ook damwanden aangebracht.

Extra maatregelen

• Voor woningen aan de Willem van Bommelstraat en de Kaldenkerkerweg vormden de voormalige Vierpaardjes woningen een geluidsbarrière als het gaat om auto- en treinverkeer. In het bestemmingsplan is voorgeschreven dat er op deze plek containers geplaatst worden die een tijdelijke geluidswal vormen. In een later stadium van het project wordt deze containerwand vervangen door een grondwal die onderdeel wordt van de nieuwe eindsituatie. Deze tijdelijke containerwal wordt geplaatst voor de afsluiting van april.

• De gemeente plaatst daarnaast extra containers voor de duur van de afsluiting in april om de impact van de overlast van de werkzaamheden te beperken. Deze containers worden na de afsluiting weer verwijderd.

• Er worden een aantal extra bouwkundige nulopnames uitgevoerd. De betreffende woningen ontvangen daar een brief over.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met