Overlast tijdens de werkzaamheden
dinsdag 23 juli 2024

Laatste update: 7 mei 2024

Tijdens de afsluiting van 11 april t/m 17 mei 2024 worden er een aantal belangrijke werkzaamheden uitgevoerd voor het project Vierpaardjes. In dit artikel leest u meer informatie over wat er gaat gebeuren. Door de werkzaamheden gaat u overlast ervaren door verkeer, geluid en/of trillingen. Dit kunnen we helaas niet voorkomen. We doen samen met ProRail en de aannemers ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verwachte overlast

• Er wordt overlast verwacht in de vorm van zowel geluid en trillingen als (bouw)verkeer.

• Van 11 t/m 23 april wordt er 24 uur per dag gewerkt en zal de overlast daardoor zowel overdag als in de nacht plaatsvinden.

• Voor ongeveer 130 huishoudens zal de overlast in de nacht van 13 op 14 april en in de nacht van 14 op 15 april dusdanig zijn, dat de gemeente Venlo aannemer Mobilis heeft verplicht om de betreffende bewoners een vervangend verblijf aan te bieden. Meer informatie over het tijdelijke verblijf leest u hier.

• Vanaf 22 april t/m 17 mei kunt u overdag meer overlast ervaren. In deze periode worden namelijk ook damwanden aangebracht.

Extra maatregelen

• Voor woningen aan de Willem van Bommelstraat en de Kaldenkerkerweg vormden de voormalige Vierpaardjes woningen een geluidsbarrière als het gaat om auto- en treinverkeer. In het bestemmingsplan is voorgeschreven dat er op deze plek containers geplaatst worden die een tijdelijke geluidswal vormen. In een later stadium van het project wordt deze containerwand vervangen door een grondwal die onderdeel wordt van de nieuwe eindsituatie. Deze tijdelijke containerwal wordt geplaatst voor de duur van de afsluiting.

• De gemeente plaatst daarnaast extra containers voor de duur van de afsluiting in april om de impact van de overlast van de werkzaamheden te beperken. Deze containers worden na de afsluiting weer verwijderd.

• Er worden een aantal extra bouwkundige nulopnames uitgevoerd. De betreffende woningen ontvangen daar een brief over.

 

Eventuele gevolgschade

Gevolgschade is nooit volledig uit te sluiten. Het is daarom belangrijk dat omwonenden die mogelijke gevolgschade in hun woning constateren, dit zo snel mogelijk melden. Dan kan het beste worden achterhaald of de oorzaak van de schade te maken heeft met het project. Schade melden kan bij door een melding te maken via e-mail naar vierpaardjes@venlo.nl. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden en indien mogelijk ook foto’s toe te voegen in de bijlage.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met