Omleidingsroutes tijdens afsluiting
zaterdag 20 april 2024

Tot eind 2025 wordt er door de aannemers gewerkt aan de bouw van de onderdoorgang bij de Vierpaardjes. Die gaat zorgen voor een veiliger, betrouwbaarder en beter bereikbaar Venlo. Tot het moment dat de nieuwe onderdoorgang klaar is (eind 2025) krijgt u te maken met een gewijzigde verkeerssituatie. Zo wordt de bestaande tijdelijke weg binnenkort verlengd op de plek waar u nu het spoor bij Vierpaardjes oversteekt. Met deze tijdelijke weg hebben de aannemers de ruimte om op een veilige manier te werken én kunnen bewoners van de omliggende wijken het spoor blijven oversteken. Tot het einde van de werkzaamheden kunt u overlast ervaren door verkeer en geluid. Dit kunnen we helaas niet voorkomen, wel proberen we het zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we bijvoorbeeld door de werkzaamheden slim te plannen, zodat de spoorwegovergang zo veel mogelijk open blijft voor verkeer.

Spoorwegovergang afgesloten van 11 april t/m 8 mei

Van donderdag 11 april (5.00 uur) tot en met woensdag 8 mei (7.00 uur) is de spoorwegovergang vier weken afgesloten voor al het verkeer. Dit betekent dat alle voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens tussen 11 april en 8 mei een omleiding moeten volgen

Omleidingsroutes

Omleidingskaart auto's
Klik om de kaart te vergroten.
Omleidingskaart voetgangers en fietsers
Klik om de kaart te vergroten.

Tijdelijke verkeerssituatie vanaf 8 mei

Tijdens de periode van de afsluiting verlengen de aannemers de bestaande tijdelijke weg met fietspad over het spoor aan de zijde van de Vierpaardjes. Deze is op de tekening in grijs weergegeven. De komende twee jaar kan deze tijdelijke weg gebruikt worden door omwonenden totdat de onderdoorgang klaar is. 

De tijdelijke weg is smaller dan de normale overgang. We begrijpen dat dit niet ideaal is. Daarom is de tijdelijke weg voornamelijk bedoeld voor bestemmingsverkeer. Voor de veiligheid van voetgangers en fietsers adviseren we automobilisten en vrachtwagenchauffeurs nadrukkelijk om de komende twee jaar zo veel mogelijk de adviesroute te gebruiken en niet de tijdelijke weg. De adviesroute voor het autoverkeer is dezelfde als de omleidingsroute.

Klik om de kaart te vergroten.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met