Fotoverslag – Herinrichting Willem van Bommelstraat
donderdag 4 juli 2024

Als onderdeel van het project Vierpaardjes zijn we inmiddels druk bezig met de herinrichting van de Willem van Bommelstraat. De straat was toe aan een opfrisbeurt en had regelmatig last van wateroverlast. Daarnaast gaat vanaf oktober dit jaar de fietsersomleiding gedurende twee jaar lang door de Willem van Bommelstraat geleid worden. Redenen genoeg om dus te zorgen dat de herinrichting nog dit jaar zou worden uitgevoerd.

In 2022 zijn we hierover met de bewoners van de straat in gesprek gegaan. In drie zogenaamde ‘straatbijeenkomsten’ is met bewoners samen het ontwerp vormgegeven. In de eerste sessie hebben bewoners aangegeven welke problemen ze ervaren in de huidige situatie. Dit werd in de tweede bijeenkomst samengevat met onderstaande afbeelding.

Op basis daarvan zijn we binnen de gemeente aan de slag gegaan met diverse experts om te kijken welke zaken we konden verwerken in het ontwerp. Er werden twee varianten opgesteld. Hieronder ziet u variant 1.

In de tweede variant (zie onderstaande) zijn enkele andere ontwerpkeuzes gemaakt. Bewoners kregen de keus tussen deze twee varianten. Hun keuze was uiteindelijk unaniem.

Daarnaast waren er allerlei inrichtingskeuzes te maken, denk aan keuzes voor bijvoorbeeld bomen en bestrating. Ook hierin waren de bewoners erg eensgezind.

Op onderstaande foto zijn de straatbewoners in overleg over de verschillende mogelijkheden.

In een derde sessie (december 2022) werd het totaalontwerp gepresenteerd. Hierin waren alle gemaakte keuzes door het buurtteam vertaald. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart om dit ontwerp te realiseren.

De werkzaamheden in de Willem van Bommelstraat nemen ongeveer 9 weken in totaal in beslag.

Ook niet onbelangrijk; de medewerkers van de aannemer worden regelmatig door buurtbewoners getrakteerd op ijsjes of iets te drinken. Dat wordt erg gewaardeerd!

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met