Voortgangsbericht 1
vrijdag 23 september 2022

Met dit voortgangsbericht informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen rondom het project. Om een melding te ontvangen wanneer er een nieuw voortgangsbericht op de website is geplaatst, stuurt u een whatsappberichtje naar +31 (0)638840039.

Werkzaamheden nutsvoorzieningen
De voorbereidende werkzaamheden van de tunnel zijn al eventjes in uitvoering. Dat betreft met name het verplaatsen van gas-, stroom- en waterleidingen. Hier en daar zal dat voor een korte periode ook voor aanvullende verkeersmaatregelen zorgen. Zo is er in week 39, 40 en 41 sprake van een tijdelijke omleiding voor fietsers bij de spoorwegovergang.

Aannemers bekend
Voor het project Vierpaardjes werkt de gemeente Venlo samen met ProRail. ProRail is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in het spoorgebied. De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor de inrichting van het gebied eromheen. Allebei de partijen hebben voor de uitvoering van het project een aannemer nodig. De gemeente Venlo heeft eerder dit jaar DuraVermeer geselecteerd. De aannemer van ProRail is ook bekend. Deze opdracht wordt door Mobilis uitgevoerd.
De komende tijd maken de teams van de gemeente, ProRail, DuraVermeer en Mobilis met elkaar kennis. Ook maken zij afspraken over hun samenwerking en verantwoordelijkheden. De vier partijen communiceren gezamenlijk met belanghebbenden via de website www.vierpaardjesvenlo.nl.

Plaatsen bouwkeet
Er vinden momenteel voorbereidende werkzaamheden plaats op het terrein naast de Vincent van Gogh GGZ-instelling. In week 39 wordt hier een bouwkeet van DuraVermeer geplaatst. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van tijdelijke verharding, riolering, water en elektriciteit.

Herinrichting Willem van Bommelstraat
Op donderdag 15 september vond de 2e straatbijeenkomst plaats over de herinrichting van de Willem van Bommelstraat. In de 1ste bijeenkomst gaven bewoners aan welke elementen in de straat verbeterd kunnen worden. Onderwerpen die ter tafel kwamen waren naleving van het eenrichtingsverkeer, wateroverlast, toegankelijkheid voor mindervaliden en de eikenprocessierups bij het speeltuintje.
Tijdens de 2e bijeenkomst bespraken bewoners mogelijkheden, onmogelijkheden en opties voor de herinrichting. De gemeente en DuraVermeer hadden enkele opties uitgewerkt. Tijdens de avond bleek dat de aanwezigen eensgezind waren in hun keuzes. Er vindt nog een 3e sessie plaats. Deze bijeenkomst worden alle gemaakte keuzes in één ontwerp bij elkaar gebracht.

Sloop Guliksebaan 1 en 3
Tot de voorbereidende werkzaamheden hoort ook het slopen van de bedrijfspanden aan de Guliksebaan 1 en 3. De planning is dat deze gebouwen in het 4e kwartaal van dit jaar worden afgebroken. De voorbereidingen voor de sloop zijn gestart. Deze voorbereidingen omvatten bijvoorbeeld het afsluiten van gas, stroom en water.

Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Irmy Bran – van Paassen. Vragen kunt u stellen via vierpaardjes@venlo.nl.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met