Voortgangsbericht 5
woensdag 22 november 2023

Met dit voortgangsbericht informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen rondom het project. Wij willen u er graag op wijzen dat voortgangsberichten op de projectwebsite www.vierpaardjesvenlo.nl worden geplaatst. Om altijd op de hoogte te zijn als er nieuwe berichtgeving is, stuurt u een whatsappberichtje naar +31 (0)638840039.

Buispalen trillen

Momenteel worden er buispalen geplaatst op het werkterrein van aannemer Mobilis. Het plaatsen van buispalen kan volgens een aantal verschillende methoden, één daarvan is door ze ’te trillen’. Dit is een methode die relatief gezien wat minder overlast geeft. Het is dezelfde methode die is gebruikt bij het aanbrengen van damwanden. De buispalen worden aangebracht op het terrein waar vervolgens de spoordekken gaan worden voorgebouwd. De spoordekken gaan uiteindelijk als het ware het ‘plafond’ van de onderdoorgang vormen; specifiek het deel waar de treinen in de eindsituatie overheen rijden.

Sloop Vierpaardjes woningen

De sloop van de Vierpaardjes-woningen tot aan de fundering is gereed. Het resterende puin wordt op locatie gebroken. Dit gebroken puin wordt dan later in het project als funderingsmateriaal ingezet. Dit is één van de manieren waarop duurzaamheid door hergebruik wordt toegepast in het project. De komende tijd moet op deze plek de bodem nog worden onderzocht, daarna kan ook de fundering worden afgebroken.

Wegmarkering en verlichting bypass

Tijdens het inlooppunt en door het buurtteam zijn we gewezen op de wegmarkering. Met name tussen de sporen is verbetering nodig. Gezien de locatie moet dit in overleg met ProRail. Dit zal eind november worden aangepast. Ook benoemde het buurtteam de verlichting op de bypass (de tijdelijke weg). Er blijken twee kapotte armaturen te zijn, deze worden op korte termijn vervangen.

Herinrichting Willem van Bommelstraat

Bij de herinrichting van de Willem van Bommelstraat is eerder al aangegeven dat het plaatsen van nieuwe bomen op een later moment zou gebeuren; het najaar is een geschikte periode voor aanplanten. Inmiddels is dit ingepland voor week 50.

 

 

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met