Voortgangsbericht 4
dinsdag 23 juli 2024

Voorbereidende werkzaamheden werkterreinen

Voor de realisatie van de tunnel zijn een aantal werkterreinen nodig. Aan de Guliksebaan 1 en 3 kunt u dit al zien, dit wordt het eerste werkterrein. Binnen een aantal maanden zal in het gebied zichtbaar worden dat er meer werkterreinen gerealiseerd worden.

In het projectgebied vinden hiervoor de komende weken voorbereidende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zullen starten vanaf maandag 6 maart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dura Vermeer.

Speelveld naast Van Gogh Instelling
Op maandag 6 maart starten de werkzaamheden op het grasveld dat grenst aan de Vierpaardjes enerzijds en de Kaldenkerkerweg anderzijds. Deze dag worden de speelvoorzieningen en de skatebaan verwijderd van het terrein.

Omdat dit terrein als bouwterrein gebruikt gaat worden, moet er ook NGE-onderzoek plaatsvinden. Dit is een standaard procedure waarbij er scans en onderzoeken plaatsvinden om te zoeken naar ‘niet gesprongen explosieven en granaten’ (NGE). Ook komen er bouwhekken om het terrein te staan.

Gehele projectgebied
Op diverse plekken in het projectgebied is het nodig om bomen of ander groen te verwijderen om later de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het verwijderen van deze bomen en dit groen zal plaatsvinden op dinsdag 7 maart. Alle bomen die nu verwijderd worden, worden later in het project (meer dan) gecompenseerd.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met