Voortgangsbericht 3
maandag 24 juni 2024

Met dit voortgangsbericht informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen rondom het project. Wij willen u er graag op wijzen dat voortgangsberichten op de projectwebsite www.vierpaardjesvenlo.nl worden geplaatst. Om altijd op de hoogte te zijn als er nieuwe berichtgeving is, stuurt u een whatsappberichtje naar +31 (0)638840039.

Uitvoering sonderingswerkzaamheden

Zoals u mogelijk al weet zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de ondertunneling gestart, binnenkort gaan ook de voorbereidende werkzaamheden in het spoorgebied starten met het uitvoeren van sonderingswerkzaamheden.

Mobilis wordt als aannemer door ProRail ingezet voor de ondertunneling. Zij hebben meer informatie nodig over de ondergrond van het gebied waar de ondertunneling komt. Die ondergrond is namelijk van invloed op het technisch ontwerp van de tunnel.

Sonderingen zijn een werkwijze om het draagvermogen van de grond vast te stellen. Dit gebeurt door een staaf met kegelvormige punt in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten. De weerstand zegt iets over de vastheid van de grond. Je drukt bijvoorbeeld veel gemakkelijker door klei heen, dan door zand.

Wat merk je van sonderen?

De sonderingen worden uitgevoerd in februari. Er wordt gewerkt met een zogenaamde sondeerwagen, die door het gebied heen rijdt. Een aantal sonderingen nabij het spoor zal in de nacht van 4 op 5 februari worden uitgevoerd, omdat op dat moment geen treinen rijden. De geluidoverlast is beperkt. Het geluid van de sonderingen is vergelijkbaar met het geluid van een kleine kraan.

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met