Voortgangsbericht 2
woensdag 22 mei 2024

Met dit voortgangsbericht informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen rondom het project. Wij willen u er graag op wijzen dat voortgangsberichten op de projectwebsite www.vierpaardjesvenlo.nl worden geplaatst. Om altijd op de hoogte te zijn als er nieuwe berichtgeving is, stuurt u een whatsappberichtje naar +31 (0)638840039.

Sloop bedrijfspanden Guliksebaan
Binnenkort wordt er een nieuwe stap gezet voor het project Vierpaardjes. De bedrijfspanden aan Guliksebaan nummer één en drie staan al enige tijd leeg. Deze percelen zijn nodig als werkruimte voor het realiseren van de onderdoorgang. Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden om deze panden te slopen. Daarom willen wij u graag informeren over de sloop van deze panden. De panden zijn inmiddels afgesloten van water, gas en elektriciteit. Vanaf week 43 zullen de panden in de bouwhekken worden gezet, vanaf week 44 starten de sloopwerkzaamheden. De panden zijn nog in goede conditie, daarom is er gekozen voor een duurzame methode van slopen. Deze is wat minder intensief, maar duurt daardoor wel iets langer. Hierbij wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. Wanneer het terrein leeg is, wordt het in bouwhekken geplaatst. Er worden maatregelen genomen om de overlast te minimaliseren.

Werkzaamheden nutsvoorzieningen
De voorbereidende werkzaamheden voor de ondertunneling zijn gestart met het verplaatsen van gas-, stroom- en waterleidingen eerder dit jaar. De verwachting is dat deze werkzaamheden nog tot en met december 2022 worden uitgevoerd in het gebied.

Bouwkeet aannemer Dura Vermeer
Eerder kon u al lezen dat de gemeente Venlo voor dit project samenwerkt met ProRail. Hierbij is ProRail verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in het spoorgebied. De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van het terrein, het realiseren van de tijdelijke verkeerssituatie en uiteindelijk ook de inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor werkt de gemeente Venlo met bouwbedrijf Dura Vermeer. De bouwkeet van Dura Vermeer is inmiddels geplaatst op het terrein naast de Vincent van Gogh GGZ instelling.

Herinrichting Willem van Bommelstraat
Er loopt een participatie-traject met de inwoners van de Willem van Bommelstraat waarin zij betrokken worden bij het ontwerp voor de herinrichting van de straat. Na tweesessies is nu ook de datum voor de derde sessie bekend. De betreffende bewoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. Ook zullen voor deze sessie enkele bewoners van de Kaldenkerkerweg worden uitgenodigd.

Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij onze omgevingsmanager Irmy Bran – van Paassen. Zij is bereikbaar via vierpaardjes@venlo.nl.

 

 

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met