Voetgangers- en fietsersverbinding Guliksebaan
donderdag 4 juli 2024

In week 26 is een fiets- en voetgangersverbinding gerealiseerd aan de overzijde van de Guliksebaan. Hieronder leest u daar meer over.

Aanleiding

Vanaf oktober 2023 wijzigt de verkeerssituatie. De eerste fase van de tijdelijke verkeersroute zal dan starten.  In de huidige situatie ligt er een verbinding voor voetgangers en fietsers van de rotonde naar de Guliksebaan nummer 5 en 5a. Dit trottoir wordt later dit jaar onderdeel van het werkterrein. In voorbereiding daarop is er aan de overzijde van de Guliksebaan een fiets- en voetgangersverbinding gerealiseerd. Deze oplossing zorgt voor een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers.

Werkzaamheden

Om een fiets- en voetgangersverbinding te realiseren wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde keerwand die gedeeltelijk in de bestaande groenwal wordt geplaatst. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in week 26. Hieronder ziet u een tekening met een dwarsdoorsnede om dit te verduidelijken. De aannemer zal eerst starten met de graafwerkzaamheden. Daarna wordt de keerwand geplaatst en wordt er half-verharding aangebracht op de grond. Pas na het afronden van deze werkzaamheden wordt gestart met het opbreken van de bestaande verbinding aan de overzijde. Het aanzicht vanuit de Morion op de grondwal wordt niet gewijzigd.

Tevens worden nog voor de bouwvak de werkzaamheden m.b.t. de afwatering gestart. Daarvoor wordt een leiding aangelegd die uitmondt in de sloot aan de achterzijde van de groenwal. Voor deze werkzaamheden wordt tijdelijk de grondwal onderbroken. Dit zal direct na aanleg van de leiding hersteld worden.

Impressie dwarsdoorsnede

In het zwart ziet u een schets van de nieuwe situatie na de werkzaamheden. Met de rode lijn is de huidige situatie aangegeven. Deze wordt met de betreffende werkzaamheden gewijzigd.

Uitvoering

Inmiddels kan het pad buiten gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met