Schetsontwerp Onderdoorgang Vierpaardjes gereed
dinsdag 23 juli 2024

De afgelopen periode heeft de gemeente Venlo, na diverse bijeenkomsten met bewoners en belangenorganisaties, het Ambitiedocument voor Onderdoorgang Vierpaardjes uitgewerkt. Bij het opstellen van het Ambitiedocument zijn diverse afdelingen binnen de gemeente Venlo betrokken geweest, zoals verkeer, groen, stedenbouw, welstand enzovoorts.

In dit Ambitiedocument zijn de visie en schetsontwerpen voor de vormgeving van de onderdoorgang Vierpaardjes en de landschappelijke inrichting van de openbare ruimte opgenomen. Het Ambitiedocument wordt de komende jaren verder uitgewerkt van Schetsontwerp naar Definitief Ontwerp.

In de hier gepubliceerde schetsontwerpen uit dit Ambitiedocument staan enkele overzichtstekeningen met daarop de routes voor gemotoriseerd verkeer, de nieuwe fiets- en voetpaden. Ook ziet u de schetsen over de herkenbare elementen zoals het activiteitenplein, het balkon met zicht op de stad, de doorsteek Broekestraat, de verblijfsplek met speelaanleiding. Op de detailtekeningen (conceptuele verbeelding 1 tot en met 5) zijn een aantal elementen verder uitgelicht.

Deze schetsen voor de inpassing van Onderdoorgang Vierpaardjes zijn gemaakt met de volgende uitgangspunten:
• Behoud van groen-blauwe structuur westzijde Guliksebaan
• Gelijkvloers kruisen fietsstructuur met Amnesty Internationalstraat
• Optimaal aansluiten op stedelijk weefsel
• Concept van een groene Venlose Poort als tegenhanger van de Roermondse Poort
• Bestaande randen/achterkantsituaties optimaal inpassen

Project Vierpaardjes is een samenwerking met