Vragen en antwoorden buurtbijeenkomst onderdoorgang Vierpaardjes 31 mei 2022
zondag 2 juni 2024

Op dinsdag 31 mei 2022 vond de buurtbijeenkomst plaats over de onderdoorgang Vierpaardjes.  Tijdens deze avond zijn de buurtbewoners geïnformeerd over de voortgang van het project en wat deze plannen betekenen voor de omgeving. Niet alle gestelde vragen konden beantwoord worden, aangezien er nader onderzoek gedaan of advies ingewonnen moest worden.

Via deze link zijn de vragen en antwoorden in te zien.

Tijdens de buurtbijeenkomst is een presentatie gehouden. Deze kan bekeken worden door een klik op de link.

 

 

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met