Onherroepelijk bestemmingsplan
woensdag 22 mei 2024

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes
Bij besluit van 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Venlo het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes, vastgesteld. Het plan voorziet in het realiseren van een spoorwegonderdoorgang en de inrichting van de omliggende openbare ruimte. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 voor beroep ter inzage gelegen.
Van de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben verschillende partijen gebruik gemaakt.

Op 30 maart 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan en het bestemmingsplan volledig in stand gelaten. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dit maakt planologisch gezien de weg vrij voor het aanvragen en verlenen van de benodigde omgevingsvergunning(en) en het daadwerkelijk realiseren van de onderdoorgang.

Via onderstaande link is de uitspraak van de Raad van State te lezen:
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130533/202101297-1-r2/?highlight=vierpaardjes#toonpersaankondiging

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met