Jaaroverzicht 2023 – project Vierpaardjes
woensdag 22 mei 2024

Zo langzamerhand komt er een einde aan 2023 en dat betekent dat we ook vanuit het project Vierpaardjes terugblikken. Er is dit jaar veel voortgang geboekt. In dit artikel kijken we graag met u terug.

Januari 2023 versus december 2023

We starten dit artikel met een foto-vergelijk tussen het begin en einde van dit jaar. Ze zijn vanuit een ander perspectief genomen, maar de verschillen zijn toch duidelijk zichtbaar. In de laatste maanden van 2022 plaatste aannemer Dura Vermeer  hun bouwkeet dicht bij de rotonde Kaldenkerkerweg/Vierpaardjes en de bedrijfspanden aan Guliksebaan 1 en 3 werden  gesloopt. Dit vormde als het ware het ‘startpunt’ voor de situatie in januari 2023 die u op onderstaande foto ziet.

Luchtfoto projectgebied Vierpaardjes januari 2023

 

Na alle werkzaamheden die dit jaar zijn uitgevoerd, heeft het projectgebied inmiddels een behoorlijke verandering ondergaan (december 2023).

Dronefoto project Vierpaardjes december 2023

 

Eerste kwartaal 2023

In het begin van 2023 werd bekend dat aannemer Mobilis werd geselecteerd om de onderdoorgang aan te leggen. Eén van de eerste werkzaamheden die zij uit lieten voeren waren de sonderingen in februari; hiermee werd het draagvermogen van de grond vastgesteld. In maart werden de eerste werkterreinen gerealiseerd op het voormalig grasveld aan de Vierpaardjes en ter hoogte van de voormalige Guliksebaan 1 en 3.

Tweede kwartaal 2023

In dit kwartaal werden de eerste nulopnames bij woningen uitgevoerd. Een duidelijk signaal dat de werkzaamheden serieuzere vormen aan gingen nemen. In juni werd gestart met de herinrichting van de Willem van Bommelstraat. Op 29 juni werd de ‘kleine’ spoorwegovergang naar de Onderste Molen enkele uren afgesloten. Vanaf dit moment was er sprake van een gewijzigde rijroute van en naar de Onderste en Bovenste Molen.  Op 20 juni vond de informatiemarkt voor omwonenden plaats in het stadskantoor. Hier mochten we ruim 70 geïnteresseerde omwonenden ontmoeten.

Derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal werd de herinrichting van de Willem van Bommelstraat afgerond. Het tijdelijke fiets- en voetgangerspad aan de Guliksebaan werd gerealiseerd door een keerwal in de groene grondwal te zetten. Er werd gestart met de voorbereidingen voor het slopen van de Vierpaardjes woningen. Dit hield onder andere in dat voorzieningen zoals gas, water en licht werden afgesloten en dat een asbestinventarisatie werd uitgevoerd. De eerste brandweeroefening vond plaats in de leegstaande Vierpaardjes-woningen. Verder werd er achter de schermen enorm hard gewerkt aan de voorbereidingen voor oktober.

Vierde kwartaal 2023

Dit laatste kwartaal was zeker het spannendste kwartaal van dit jaar. Van 4 t/m 20 oktober werden de Vierpaardjes afgesloten voor werkzaamheden. Binnen deze periode reden er ook enkele dagen geen treinen. Omdat de werkzaamheden volgens plan zijn verlopen, is op vrijdag 20 oktober de bypass (tijdelijke weg) aan de zijde van de Guliksebaan geopend. Ook is sindsdien de omleiding voor fietsers- en voetgangers van kracht. Tijdens de afsluiting werd onder andere de Vierpaardjes ongeschikt gemaakt voor fietsers, de (rotonde aan de) Broekestraat verwijderd en er werden voorbereidende werkzaamheden in de spoorzone uitgevoerd. Ook werden er damwanden getrild. In verband met de afsluiting werd in deze periode een heel arsenaal aan verkeers- en communicatiemaatregelen ingezet wat geen enkele Venlonaar ontgaan zal zijn. Hoewel de periode van de afsluiting een spannende tijd was, gebeurde er meer dit kwartaal. Zo werden de woningen aan de Vierpaardjes gesloopt, evenals het voormalige Profile-bedrijfspand aan de Amnesty Internationalstraat. Ook dit zorgt voor meer werkterrein voor de realisatie van de onderdoorgang.

We zijn blij met de voortgang die dit jaar is geboekt, maar ook met het begrip van de bewoners daaromheen. We willen u hier heel hartelijk voor danken. In 2024 blijven we ons inspannen om u zo goed mogelijk mee te nemen in alle ontwikkelingen en de overlast waar mogelijk te beperken.

 

 

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met