Fotoverslag – Informatiemarkt Vierpaardjes 20 juni 2023
woensdag 3 juli 2024

In mei 2022 vond de laatste plenaire bijeenkomst plaats voor buurtbewoners over het project Vierpaardjes.  Sindsdien is er veel veranderd; dus tijd om de omwonenden weer eens uit te nodigen! In overleg met het buurtteam Vierpaardjes is gekozen voor een informatiemarkt. Op dinsdag 20 juni waren omwonenden uitgenodigd om tussen 17.00 uur en 20.00 uur een bezoekje te brengen aan het Stadskantoor. In dit fotoverslag geven we u graag een inkijkje in het verloop daarvan.

 

Met onderstaande bordjes zorgden we ervoor dat bezoekers direct wisten waar ze moesten zijn.

In overleg met het buurtteam waren er 7 thema’s bepaald; het ontwerp van de onderdoorgang, het ontwerp van de openbare ruimte, geluid en trillingen, water, fasering en planning, verkeersveiligheid en bereikbaarheid en als laatste communicatie en overlast. Hieronder zien jullie thema-tafel ontwerp openbare ruimte met de projectleider van gemeente Venlo en de ontwerpleider van Dura Vermeer.

De thema-tafels waren verspreid over drie ruimtes. In onderstaande grote ruimte waren vier thema-tafels te bezoeken. Het ontwerp van de onderdoorgang was in een aparte ruimte te bekijken. Rond 16.45 uur waren alle thema-tafels klaar om bezoekers te ontvangen.

Aannemer Mobilis bracht ook wat ‘goodies’ mee en probeerde ook te laten zien dat ze een leuke werkgever zijn. Ze hebben namelijk ook nog openstaande vacatures. Interesse? Check dan https://www.mobilis.nl/nl/vacatures.

Iets voor 17.00 uur kwamen de eerste bezoekers binnen. In eigen tempo maakten zij een rondje langs de thema-tafels en stelden hun vragen aan de betreffende experts.

Er is één onderwerp wat niet in de vorm van een thema-tafel is opgepakt. Het ontwerp van de onderdoorgang is namelijk in een 3D-model te bezichtigen. We hebben ervoor gekozen om belangstellenden in de vorm van een presentatie hierin mee te nemen. Deze presentatie werd in totaal vier keer gegeven; elke 45 minuten. Diverse bezoekers gaven aan dat het ontwerp hiermee echt tot leven komt!

We vonden het belangrijk dat we echt de juiste experts aanwezig zouden hebben om vragen te beantwoorden, maar ook dat we de tijd zouden kunnen nemen voor bezoekers en hun vragen. Bij sommige thema-tafels waren daarom soms wel drie of vier experts actief om vragen te beantwoorden.

Ook hebben we geprobeerd om te werken met zoveel mogelijk visualisaties en praktijkvoorbeelden. Bij elke thema-tafel lag ook een kaart van het projectgebied, zodat bezoekers exact aan konden wijzen waar ze wonen of wat normaliter bijvoorbeeld hun verkeersroute is.

We hebben in totaal circa 500 huishoudens in het projectgebied uitgenodigd. Op 20 juni mochten we tussen 17.00 uur en 20.00 uur circa 70 geïnteresseerde omwonenden verwelkomen.

We kijken terug op een geslaagde informatiemarkt!

 

 

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met