Bijzonder moment in week 27: damwandproef
woensdag 3 juli 2024

Update 4 juli 2023

Onderstaande informatie is ook toegelicht in een bewonersbrief. Deze is verzonden naar ruim 500 huishoudens in de omgeving van het project. Door problemen bij PostNL blijkt dat helaas niet alle woningen deze brief hebben ontvangen. 

Bijzonder moment

Voor ons en onze partners, maar ook voor u als omwonende is dit een bijzonder moment. In week 27 wordt het werkterrein aan de Guliksebaan overgedragen aan aannemer Mobilis. Vanaf dat moment gaan zij hier het werkterrein inrichten en starten de grotere werkzaamheden m.b.t. de onderdoorgang.

Wellicht heeft u in het nieuws al gezien dat het project opnieuw Europese subsidie toegekend krijgt. We hebben in 2019 al Europese subsidie ontvangen voor de voorbereiding van het project. Nu ontvangen we een subsidie van 9 miljoen euro voor de realisatie. De aanvraag en onderbouwing was een flinke klus, we zijn daarom blij en trots dat het ons gelukt is.

Ook kijken we terug op een hele geslaagde informatiemarkt op dinsdag 20 juni. We mochten meer dan 70 omwonenden begroeten op het Stadskantoor.

Damwandproef

Begin juli start Mobilis met het uitvoeren van een damwandproef. Voor het bouwen van de onderdoorgang zijn damwanden nodig, maar er zijn verschillende werkwijzen om deze aan te brengen. Tijdens deze damwandproef worden diverse werkwijzen getest. Er zijn aan beide kanten van het spoor enkele huizen benaderd met de vraag of er meetbouten aan hun woning bevestigd mogen worden. Op deze manier kan Mobilis ook meten wat de effecten van de diverse werkwijzen zijn voor zowel geluid als trillingen. Deze informatie wordt meegenomen in de keuze voor de uiteindelijke werkwijze.

Daarnaast is er een onafhankelijk bureau ingeschakeld om vooraf in te schatten wat de effecten zijn van de werkzaamheden als het gaat om geluid en trillingen. Met deze proef kan ook worden vastgesteld of de praktijk overeenkomst met de analyse. Huizen die vanwege de damwandproef een nulopname krijgen aangeboden, hebben hierover al bericht gehad.

Overige proeven

Gedurende juli en augustus worden nog enkele andere proeven uitgevoerd door Mobilis, zoals een bemalingsproef. Tijdens de bouw van de onderdoorgang zal er in het gebied bemaling worden aangebracht om het werk “droog” te kunnen uitvoeren en de onderdoorgang te kunnen bouwen. Bij het bemalen wordt grondwater uit de grond onttrokken om de grondwaterstand te kunnen verlagen.

Om de grondwaterstand tijdens de aanleg van de onderdoorgang Vierpaardjes niet al te veel te verlagen en schade in de omgeving te voorkomen zal naast bemaling ook retourbemaling worden toegepast. Retourbemaling is een bemalingsproces waarbij het opgepompte grondwater in de nabijheid weer in de bodem teruggebracht wordt.

Mobilis voert in juli een bemalingsproef uit om de berekende grondwaterstanden te verifiëren. Ten behoeve van het uitvoeren van de proef zijn meldingen gedaan bij het Waterschap.

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met