Bereikbaarheid Vierpaardjes
zaterdag 20 april 2024

Werkzaamheden en omleidingsroutes

Tot eind 2025 wordt er door de aannemers gewerkt aan de bouw van de onderdoorgang. Die gaat zorgen voor een veiliger, betrouwbaarder en beter bereikbaar Venlo. Tot het moment dat de nieuwe onderdoorgang klaar is (eind 2025) krijgt u te maken met een andere verkeerssituatie. Zo wordt er een tijdelijke weg aangelegd op de plek waar u nu het spoor bij Vierpaardjes oversteekt. Met deze tijdelijke weg hebben de aannemers de ruimte om op een veilige manier te werken én kunnen bewoners van de omliggende wijken het spoor blijven oversteken. De komende twee jaar kunt u overlast ervaren door verkeer en geluid. Dit kunnen we helaas niet voorkomen, wel proberen we het zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we bijvoorbeeld door de werkzaamheden slim te plannen, zodat de spoorwegovergang zo veel mogelijk open blijft voor verkeer.

Spoorwegovergang afgesloten van woensdag 4 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2023

Van woensdag 4 oktober (7.00 uur) tot en met vrijdag 20 oktober (7.00 uur) is de spoorwegovergang 2,5 week afgesloten voor al het verkeer. Dit betekent dat alle voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens tussen 4 en 20 oktober een omleiding moeten volgen, zie de digitale kaart voor de omleidingsroutes.

Van 14 tot en met 16 oktober wordt er 24 uur per dag gewerkt bij de Vierpaardjes. Tijdens deze periode kunt u overlast ervaren, ook buiten de reguliere werktijden. Omdat er op deze dagen aan en bij het spoor wordt gewerkt, rijden er geen treinen en geldt er een aangepaste dienstregeling. Kijk daarvoor in de reisplanner van uw vervoerder. 

Contact
U kunt tijdens de werkzaamheden als volgt contact met ons opnemen:

– Via de mail: vierpaardjes@venlo.nl.
– Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Venlo via telefoonnummer 14 077.

Afsluiting en omleidingsroute fietsers, voetgangers en autoverkeer

Tijdelijke verkeerssituatie vanaf zaterdag 21 oktober 2023

Tussen 4 en 20 oktober leggen de aannemers onder andere een tijdelijke weg met fietspad over het spoor aan. Deze is op de tekening in grijs weergegeven. De komende twee jaar kan deze tijdelijke weg gebruikt worden door omwonenden totdat de definitieve onderdoorgang klaar is. 

De tijdelijke weg is smaller dan de normale overgang. We begrijpen dat dit niet ideaal is. Daarom is de tijdelijke weg voornamelijk bedoeld voor bestemmingsverkeer. Voor de veiligheid van voetgangers en fietsers adviseren we automobilisten en vrachtwagenchauffeurs nadrukkelijk om de komende twee jaar zo veel mogelijk de adviesroute te gebruiken en niet de tijdelijke weg. De adviesroute voor het autoverkeer is dezelfde als de omleidingsroute.

Ligging tijdelijke weg

 

Project Vierpaardjes is een samenwerking met