Twee aankondigingsborden Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes
dinsdag 13 april 2021

De afgelopen periode en ook de komende maanden staan voor het project Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes in het teken van voorbereidende werkzaamheden. Werkzaamheden die niet allemaal zichtbaar zijn voor de inwoners van Venlo. Daardoor lijkt het soms alsof er niets gebeurt. Om die reden maakt de gemeente Venlo zichtbaar dat zij volop werkt aan de toekomstige uitvoering van de spooronderdoorgang Vierpaardjes. Op vrijdag 2 april 2021 zijn twee aankondigingsborden geplaatst bij de huidige spooroverweg Vierpaardjes.

Aankondigingsbord Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes geplaatst bij de huidige spoorwegovergang. Op de foto staan een luchtfoto van het gebied en de logo's van de samenwerkingspartners.
Aankondigingsbord Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

Ontwikkelingen
Momenteel bevindt het project zich in de planonderzoeksfase. In deze fase wordt toegewerkt naar een schetsontwerp van de onderdoorgang en diens omgeving. Er vinden nu diverse onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden plaats. De huidige situatie rondom corona en de landelijke maatregelen maken het niet makkelijk om op een laagdrempelige en persoonlijke manier informatie hierover te delen. Grote bijeenkomsten zijn tenslotte niet toegestaan.

Besluit realisatie
Het definitieve besluit over de realisatie van de spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes volgt in 2021. In 2022 volgen dan ook de werkzaamheden om de bouw van de tunnel in het gebied mogelijk te maken. Naar verwachting gaat in 2023 de schop echt de grond in, zodat eind 2025 de eerste auto’s, fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de onderdoorgang. Naast de gemeente Venlo dragen Rijk, Provincie Limburg en de Europese Unie financieel bij aan de ontwikkeling van de spoorwegonderdoorgang bij de Vierpaardjes.

Project Vierpaardjes is een samenwerking met